Работно време

Понеделник-Недела(08:00-23:00ч)

+389 43 231 473

Нашиот Тим

Спец.Др.

Весна Неделкова

Спец.Др.

Верица Јуртиева

Спец.Др.

Весна Чадиева

Спец.Др.

Владиславка Христова

Спец.Др.

Владко Ристов

Спец.Др.

Ванчо Граматов

Спец.Др.

Валерија Здравкин

Спец.Др.

Васил Тодоров


Aнета Ковачки

Спец. Др.

Спец.Др.

Данчо Шурков

Спец.Др.

Eлизабета Атанасова

Спец.Др.

Катерина Николова